16. 10. 20
posted by: Marta
Odsłony: 2

 

Tym razem opowiem wam o: pożytkach płynących z udziału w rekolekcjach, o marzeniach, jak powstają i jak – z Bożą i ludzi pomocą są realizowane, czyli o przedstawieniu pt. Aniele Boży Stróżu mój, przygotowanym przez dorosłych i dzieci, w większości przez dzieci ze Wspólnoty Damaszek.

 

Wielu z nas zna to uczucie, jakie towarzyszy zderzeniu postanowień podjętych w czasie rekolekcji z codziennością po powrocie z rekolekcji do domu, kiedy ich realizacja napotyka na liczne, wynikające z różnych przyczyn, przeszkody. Jednak, niezależnie od tego, zazwyczaj wracamy z rekolekcji mądrzejsi i ubogaceni duchowo. Często, dzięki radom rekolekcjonisty, łatwiej jest uniknąć pułapek i niebezpieczeństw i sprostać zadaniom, jakie przygotował dla nas Bóg. Tak i ja, w niedługim czasie po rekolekcjach, przeprowadzonych przez o. Bogdana Kocańdę w lipcu br. w FDFE w Rychwałdzie mogłam nabytą na nich wiedzę wykorzystać w praktyce. Dodam, że były to rekolekcje dla wystawienników modlących się za kapłanów Ruchu CORDA PIA, o tym, jak wejść na drogę życia pasją i iść tą drogą, jak realizować swoje marzenia, jak pięknie przeżyć życie, robiąc to, co się kocha. O. Bogdan przekonywał nas, by ze wszystkich sił trzymać się marzeń, które Bóg włożył w nasze serca. Zapewniał, że zawsze Bóg będzie błogosławił ich realizacji. Oczywiście musimy mieć świadomość, że realizując marzenie, wystawiamy się na ryzyko porażki i wyśmiania oraz że napotkamy po drodze wiele trudności i problemów, ale – jeśli jego realizacja ma przyciągnąć ludzi do Boga – to warto podjąć to ryzyko. Rady o. Bogdana, jak nauczyć się wielbić Boga w przeciwnościach, okazały się przydatne, szczególnie wtedy, gdy podczas realizacji marzenia o przygotowaniu i wystawieniu spektaklu o aniołach stróżach raz po raz pojawiały się różnego rodzaju przeciwności i to z tej strony, z której najmniej się ich spodziewałam. Ale też, na każdym kroku, czułam, że dobry Bóg nam błogosławi, bo na każdym etapie pojawiało się wsparcie w owych trudnościach.

Marzenie o realizacji spektaklu, bądź napisaniu książki o aniołach nosiłam w sercu już od trzech bodajże lat, od czasu, kiedy przeczyłam książkę nieżyjącej już polskiej pisarki Doroty Terakowskiej pt. „Tam, gdzie spadają anioły”, która jest lekturą w kl. III gimnazjum. W książce tej wiele dostrzegłam wiele jest newageowskich kłamstw, w tym fałszywy opis stworzenia świata. Nieprawdziwie też przedstawiono w niej rolę aniołów w naszym życiu. Zdaniem autorki każdy człowiek ma dwóch aniołów bliźniaków, bo dobro i zło, są jak bracia bliźniacy, nawzajem się uzupełniają i wzajemnie są sobie potrzebni. Kiedy, Anioł Stróż dziewczynki, bohaterki tejże książki, w walce ze swoim bratem bliźniakiem Czarnym Aniołem utracił skrzydła, będące nie tylko atrybutem anielskości, ale źródłem jego mocy, dziewczynkę, którą miał chronić, raz po raz napotykały rozmaite nieszczęścia, aż w końcu zachorowała na białaczkę. Anioł, pozbawiony skrzydeł, zamieszkał w ruderze na skraju osiedla i nikt nie interesował się jego losem, ani losem dziewczynki, która była pod jego ochroną. Modlitwę do Anioła Stróża, nazywa się w tej książce lekceważąco wierszykiem, wykorzystując jedynie, pasujący do newageowskiej teorii, jej pierwszą część, tzn. „Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy”, bo według autorki, anioły obowiązane były tylko chronić człowieka przed kalectwem lub śmiercią, pomijając jej ważniejszą, najbardziej istotną, a nie pasującą do przyjętej koncepcji część „Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen”. A przecież, zadaniem Anioła Stróża nie jest tylko ratowanie nas w opresjach, ale pomoc w osiągnięciu przez nas zbawienia, szczęścia wiecznego, które przygotował dla nas Bóg w swojej nieskończonej miłości. Jaki zatem obraz Anioła Stróża mają dzieci, które w szkole taką lekturę „przerabiają”? Strach pomyśleć. Temat ten poruszyłam wielokrotnie, na moim blogu, w artykułach i rozmowach, przekonana, że jest to moim zadaniem. Kiedy więc w czerwcu, po zakończeniu realizacji kursu Alfa w naszej parafii, pytałam Boga na modlitwie po przyjęciu Komunii Świętej o wskazanie kierunku, w jakim teraz powinnam pójść, Bóg skierował mój wzrok na Irenkę Zyzak, naszą parafiankę, autorkę niedawno wydanej książki pt. „Mój Anioł Stróż” i włożył w moje serce marzenie o napisaniu scenariusza i realizacji przedstawienia teatralnego o naszych aniołach stróżach. Po Mszy Świętej podeszłam do Irenki, pytając o zgodę na wykorzystanie w przedstawieniu fragmentów jej książki, zaraz potem wyszedł z kościoła ks. Adrian, opiekun duchowy naszej Wspólnoty Damaszek i także swej zgody udzielił. Zgody swojej udzieliła też nasza liderka Agnieszka. Potem, zgody na wykorzystanie wspomnienia o cudownym ocaleniu w czasie walk o wyzwolenie Żywca, zawartego w swojej książce pt. „Pozostawić ślad”, udzielił Tadeusz Dziergas, mój tata. Wreszcie, zgody na udział w przedstawieniu udzieliły dwadzieścia dwie osoby z naszej Wspólnoty Damaszek, w tym czworo dorosłych i osiemnaścioro dzieci. Czyż to nie jest wspaniałe działanie Boże? Marzenie jednej osoby, bo zrobić coś dobrego na chwałę Pana, stało się marzeniem aż tylu osób! A przecież to nie koniec, do realizacji tego marzenia włączyły się inne osoby, w tym Marta Szaflarska, udzielając konkretnego wsparcia na każdej próbie i przedstawieniu, Mateusz Lebioda, który ułożył muzykę do piosenek, Szymon Cendrzak – nasz dźwiękowiec, ale też te osoby, których nie znam osobiście, np. Dorota Napierała, która wykonała wspaniałe dekoracje do przedstawienia, poproszona o pomoc przez Ulę Oczkowską. Na każdym etapie wspierali nas czynnie rodzice dzieci występujących w przedstawieniu. Spójrzcie, jak to marzenie się rozrosło i ilu ludzi objęło. Kiedy patrzyłam na zasłuchane twarze naszych widzów, dzieci i dorosłych, obecnych na przedstawieniu pt. ANIELE BOŻY STRÓŻU MÓJ, które odbyło się 16 października br. po Mszy Świętej o godz. 11 w naszym kościele, byłam szczęśliwa i wzruszona - i Bogu dziękowałam za to doświadczenie.

W przedstawieniu opowiedziano historię chłopca, który raczej negatywnie postrzega rolę aniołów stróżów w życiu człowieka, jednak po wpływem opowieści babci i dziadka o cudownych ocaleniach w czasie II wojny światowej i walk o wyzwolenie Żywca zmienia swoje nastawienie, modli się razem z babcią, prosząc swojego Anioła Stróża o pomoc w pogodzeniu się z przyjacielem i tę pomoc uzyskuje. Ta rola została powierzona Michałowi Szaflarskiemu, a ten świetnie sobie z nią poradził, jak zresztą wszyscy pozostali aktorzy. Jego mamą w tym przedstawieniu została Lucyna Hubczak, tatą – Marcin Hubczak, dziadkiem Grzesiu Stasica, babcią Jola Stasica, a siostrą – jego własna siostra – Marysia, natomiast przyjacielem – Adaś Stasica. Kluczową sceną przedstawienia jest scena, w której koleżanki i koledzy Marysi, tj. Marysia Wróbel, Julia Wróbel, Aniela Pawlus, Tosia Pawlus, Wiktoria Sanetra, Dagmara Sanetra, Wojtek Cokot, Szymon Cokot, Gabrysia Maciejna, Martyna Maciejna (i Kubuś Setla, który pięknie mówił wierszyk na wszystkich próbach, a zachorował w przeddzień przedstawienia) odwiedzają ją i dzielą się swoją wiedzą oraz wierszami o aniołach stróżach, drugą – równie ważną – scena, kiedy dzieci biegają, a za każdym z nich biega ubrany na biało Anioł Stróż w białej czapeczce, trzymając każde z nich za rękę, zaś drugą ręką wskazując na niebo, a następnie śpiewają piosenkę o aniołach stróżach. Piękna jest też scena, gdy chłopcy (Michał Hubczak, Adaś Stasica, Szymon Hubczak i Szymon Zwias) odmawiają modlitwę, dziękując Panu Bogu za naszych aniołów stróżów i za ich nieustającą pomoc. Ostatnią – finałową piosenkę z refrenem: „Przyjaciela mam i już! Kto to taki? Anioł Stróż! Nikt na ziemi nie jest sam - Bóg anioły zesłał nam” śpiewają wszyscy wykonawcy, po czym przyklękają do modlitwy. 

Po przedstawieniu wspólnie odmówiliśmy modlitwę „Aniele Boży Stróżu mój”, a następnie udaliśmy się do Domu Parafialnego na poczęstunek przygotowany przez panią Irenkę Zyzak oraz Krysię, Halinkę, Jadzię i Józia ze Wspólnoty Damaszek.

Jak zapamiętałam ze wspomnianych wcześniej rekolekcji, efektem końcowym marzenia jest rozradowanie innych. Jednak doświadczyłam czegoś więcej, doświadczyłam radości wspólnego tworzenia. Na długo zachowam w pamięci nasze próby, zarówno próby z dorosłymi, jak i z dziećmi. To było niesamowite, wierzcie mi, kiedy ktoś wychodził z jakimś ubogacającym to dzieło pomysłem i to wszystko – z Bożą pomocą rosło i piękniało. Po przedstawieniu pytałam dzieci, czy w przyszłości chciałyby uczestniczyć w kolejnym przedstawieniu. Ich odpowiedzi są na tyle zachęcające, że na tym przedstawieniu nie można poprzestać. Chwała Panu!

 

Ewa Kisza